Passief bouwen

Wooneco woningen kennen een laag energieverbruik en een hoogwaardig binnenklimaat. Om dat te realiseren worden Wooneco-woningen gebouwd volgens de principes van Passief Bouwen.

Passief Bouwen is een bouwsystematiek die zich vooral laat kenmerken door een hoge mate van comfort. Gebouwen die volgens de principes van passief bouwen zijn gerealiseerd hebben een constant en aangenaam binnenklimaat zonder grote temperatuurschommelingen en tochtverschijnselen en een goede luchtkwaliteit.

Binnenklimaat

Dit gezonde binnenklimaat wordt ten eerste gerealiseerd door goede en hoogwaardige isolatie van de gebouwschil. Hiermee wordt warmteverlies door gevel en gevelopeningen tot een minimum beperkt waardoor de warmte in het stookseizoen wordt vastgehouden. Dit principe is te vergelijken met dat van de werking van een thermosfles. Door te bouwen volgens het massief-passief principe wordt de warmte in het gebouw opgeslagen in de massieve binnenschil bestaande uit beton of binnenmuurstenen, wat een stabilisatie van de binnentemperatuur mogelijk maakt.

Passieve gebouwen zijn ademend. Door een ventilatie-installatie wordt steeds even veel verse lucht ingebracht als vuile lucht wordt afgezogen. Daardoor kan de warmte van de verwarmde binnenlucht in het stookseizoen worden overgedragen aan de binnengebrachte frisse buitenlucht.

Energiebron

Door gebruik te maken van de zon als directe energiebron en de woningen zo veel mogelijk op het zuiden te oriënteren wordt de gratis warmte van de zon optimaal gebruikt. De zuidelijke oriëntatie maakt optimale benutting van zonnewarmte in het stookseizoen mogelijk. Een goede zonwering voorkomt oververhitting in de zomer.

Naast de ruimtelijke en bouwkundige kenmerken kent Passief Bouwen ook een zeer zorgvuldige wijze van bouwen. Door kierdicht te bouwen worden grote onnodige warmteverliezen voorkomen. Om dit mogelijk te maken worden grote maattoleranties tussen de verschillende bouwdelen voorkomen. De naden die er zijn worden kierdicht afgewerkt zodat een van de grootste oorzaken van warmteverlies (namelijk ongewenste ventialtie) in woningen voorkomen.